Дневен режим

07.00 – 08.30  –   СУТРЕШЕН ПРИЕМ И ФИЛТЪР

08.30 – 08.40  –  УТРИННО РАЗДВИЖВАНЕ

08.40 – 09.00  –  ЗАКУСКА

09.00 – 11.30  –  ЗАНЯТИЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ИГРИ

11.30 – 12.30  –  ОБЯД

12.30 – 15.00  –  СЪН

15.00 – 15.30  –  СЛЕДОБЕДНА ЗАКУСКА

15.30 – 16.00  –  ЗАНЯТИЯ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, ИГРИ

16.00 – 19.00  –  ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦАТА