Има един свят, в който слънцето никога не залязва, усмивките са винаги на лицата и осезаемо ги виждаш и ги чувстваш…Това е светът на децата в ДГ №118 “Усмивка”.

   Детското заведение отваря врати през далечната 1974 година. И до днес то е привлекателно и предпочитано детско заведение.

   Истинско богатсво за децата е красивият, отрупан със зеленина и цветя, отлично подържан двор. Вътрешното пространство е функционално организирано съобразно възрастовите особености на децата чрез естетически издържани интериорни решения.

В ДГ №118 ” Усмивка” работи квалифициран, високоотговорен и сплотен екип, чиято цел е изграждане на позитивна образователна среда, осигуряваща условия за физическо, духовно и социално развитие на всяко дете, развиваща индивидуалността и стимулираща творческите му способности.

Приоритет в работата на екипа е създаване на условия за природосъобразен и здравословен начин на живот, качествена подготовка и социализация на бъдещите ученици.

 ДГ №118 ” Усмивка” е с установена традиция в организиране и провеждане различни форми на отдих и туризъм за своите възпитаници – екскурзии, ски-училище, планински и морски лагери.

   В детското заведение по желание на родителите се предлагат следните допълнителни педагагически услуги:

  •    Английски език
  •    Народни танци и фолклор
  •    Футбол
  •    ЛФК и йога
  •    Приложни изкуства
  •    Логопед

  

                                                 Добре дошли!

                                                 Ние Ви очакваме с усмивка!