ДГ 118 "Усмивка"

 

 

“Звездичке красива,

звездичке игрива

винаги с мене бъди!”

 

 

 

 

 

ЕКИП

Димитринка Митова – старши учител

Златка Кочева – старши учител

Елза Георгиева – помощник - възпитател

Copyright © 2014. All Rights Reserved.