Warning: Declaration of AriDocsViewerContentPlugin::replaceCallback($attrs, $content) should be compatible with AriMambotBase::replaceCallback($attrs) in /home/dg118/public_html/plugins/system/aridocsviewer/aridocsviewer.php on line 98
Родителско настоятелство

ДГ 118 "Усмивка"

СДРУЖЕНИЕ „УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО УСМИВКА КЪМ ЦДГ №49” Е РЕГИСТРИРАНО ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ.18 ОТ ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ И Е СЪЗДАДЕНО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА.

СДРУЖЕНИЕТО ИМА ЗА ЦЕЛ ДА  ПОДПОМАГА ИНТЕЛЕКТУАЛНОТО, ДУХОВНОТО, СОЦИАЛНОТО И ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И ДА ДОПРИНАСЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.

УПРАВЛЯВА СЕ ОТ СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ В СЪСТАВ:

БОРИС ГЕОРГИЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГАЛЯ МИТОВА И АТАНАСКА ВАСИЛЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЕВЕЛИНА ВЛАХОВА, ПЛАМЕН ХРИСТОВ, НАДЕЖДА СТАНЕВА, ЕЛИСАВЕТА БОРИСОВА, СВЕТЛАНА НЕЦОВА.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.