Нека с усмивка започнем деня –
щастливи да бъдат тук всички деца!

дг 118

За нас

История

Детското заведение отваря врати през далечната 1974 година. И до днес то е привлекателно и предпочитано детско заведение.

   Истинско богатсво за децата е красивият, отрупан със зеленина и цветя, отлично подържан двор. Вътрешното пространство е функционално организирано съобразно възрастовите особености на децата чрез естетически издържани интериорни решения.

Мисия, визия, цел

Създаване на устойчив съвременен модел на възпитателно – образователна и управленческа дейност за:

  • обединяване усилията на  ДГ, семейство и институции за интелектуално, емоционално, социално, духовно–нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;
  •  ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и насърчаване на развитието и реализацията им;
  •  съхраняване на българската национална идентичност и формиране на етническа и културна толерантност;
  •  създаване мотивираща среда на учителите за реализация на педагогическите им умения в най-висока степен.
Химн

Колко хубав е денят,

щом се лее песента

и усмивка ясна грее на лицето!

Хей приятел, дай ръка,

да запеем с теб сега-

нека дружбата започнем със усмивка!

Със усмивка ведър е денят!

Със усмивка се по-весело живее!

Тя прогонва всякаква тъга

и приятелството е по-здраво с нея!

118 ДГ

Очакваме ви!

детска рисунка

” Здрави и щастливи деца, спокойни и добронамерени родители, сплотен и мотивиран екип “

За контакти

02/9367312

info-2220950@edu.mon.bg

Злателина Енева – Директор

13 + 14 =