Група “Звездичка”

група звездичка

“Звездичке красива,

звездичке игрива

винаги с мене бъди!”

ЕКИП

Димитринка Митова – старши учител

Златка Кочева – старши учител

Елза Георгиева – помощник – възпитател