Прием

ПРИЕМ

Детските градини са подготвителни институции в системата на народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас.

Всички деца, кандидатстващи за приемане в общински ОДЗ и ЦДГ на територията на Столична община се регистрират в Информационната система за обслужване на детските заведения /ИСОДЗ/.

Информация за прием в ДГ №118 можете да намерите в ИСОДЗ,

 на адрес: http://kg.sofia.bg/ 

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В  ДГ №118:

  • Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар с подпис и печат; 
  • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в ДГ №118;
  • Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно Наредба №15 от 2005г. за имунизациите в Република България /ДВ бр.45 от 2005г./. Дете с непълни имунизации за възрастта се приема в само с разрешение от епидемиолог;
  • Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в ДГ №118.

 НЕОБХОДИМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 

  • Пантофи – без връзки с гумена подметка;
  • Резервни дрехи и долно бельо за преобличане – в раница, надписана с имената на детето;
  • Пижама;
  • Протектор за дюшек(при необходимост);
  • Индивидуално шише с вода.